4 Golongan Pendusta

Al-Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya’nya: Barangsiapa mengaku empat perkara tanpa empat perkara, maka ia seorang pendusta:  Barangsiapa mengaku cinta surga dan tidak melakukan ketaatan, maka ia seorang pendusta. Barangsiapa mengaku cinta Nabi SAW dan tidak mencintai ulama serta orang-orang miskin, maka ia seorang pendusta. Barangsiapa mengaku takut neraka dan tidak meninggalkan maksiat, maka ia seorang pendusta. Barangsiapa mengaku cinta Allah Ta’ala dan mengeluh atas cobaan yang menimpanya, maka ia seorang pendusta.

Klik

× Ada yang dapat kami bantu?