Hindari Janji Palsu

Janji merupakan akhlak mulia yang mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah SWT dan hari akhir. Sebaliknya, janji palsu adalah tanda dari kelemahan iman dan akhlak buruk yang harus dihindari oleh seorang muslim.

Janji palsu dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi kehidupan bermasyarakat, dapat merusak kepercayaan antara sesama manusia, dapat menimbulkan konflik, permusuhan, dan ketidak adilan yang dapat mengganggu ketenteraman dan kesejahteraan bersama.

Klik

× Ada yang dapat kami bantu?