Waktu yang terbaik untuk membayar Zakat Fitrah

Menjelang akhir bulan suci Ramadhan, para panitia penerima zakat fitrah sudah mulai mengatur waktu dan mendata para penerima yang berhak secara syariat. Amil Zakat Fitrah Masjid Al Hidayah Cipari ustadz Tatang memaparkan waktu terbaik mengeluarkan Zakat Fitrah sebegai Berikut.

Klik

× Ada yang dapat kami bantu?