Pelihara Anggota Tubuh Dari Maksiat

“Hendaknya manusia itu memelihara kakinya dan tidak berjalan menuju kemaksiatan atau untuk mengganggu seseorang.

Memelihara lidahnya, yaitu tidak boleh berbicara dengan perkataan yang tidak pantas.

Memelihara pendengarannya. Maksudnya tidak boleh mendengarkan kata-kata yang diharamkan.

Memelihara penglihatannya, maksudnya tidak boleh melihat pada sesuatu yang tidak halal baginya atau tidak patut dilihatnya”.

Klik

× Ada yang dapat kami bantu?