Buah Ketaqwaan Kepada Allah Swt.

Taqwa adalah Mengerjakan segala perintah Allah yang Maha Megah dan Maha Tinggi serta menjauhi segala laranga-Nya secara tersembunyi dan terang-terangan

Maka tidaklah sempurna ketaqwaan seseorang kecuali dengan mengosongkan semua keburukan dan menghiasi diri dengan kebaikan-kebaikan. Taqwa ialah suatu jalan, dimana seseorang yang menempuh jalan itu ia akan dapat petunjuk, dan taqwa itu bagaikan tali yang kuat siapa saja yang memegangnya maka ia akan selamat.

Sebab-sebab Taqwa itu ada banyak. Diantaranya adalah manusia menganggap bahwa dia hanyalah hamba yang hina. Dan Tuhannya maha kuat dan perkasa, tentu tidak layak bagi yang hina mendurhakai yang maha perkasa karena ubun-ubunnya (dirinya) dalam kekuaasan-Nya (Allah)

Diantaranya (sebab taqwa) adalah Mengingat kebaikan Allah kepadanya dalam segala hal, dan barangsiapa yang memgingat kebaikan Allah padanya tentu tidak sepatutnya Nikmat Allah itu diingkari.

Diantaranya (sebab taqwa) adalah mengingat kematian, karena seseorang yang menyadari bahwa dia akan mati dan tiada di hadapannya melainkan hanya Surga dan Neraka niscaya tergeraklah dirinya untuk melakukan amal-amal baik semampunya, diantara perbuatan baik adalah menolong sesama Muslim, memandang mereka dengan pandangan lemah lembut, dan kasih sayang  lebih-lebih lagi bila mereka lebih duluan berbuat baik kepada nya.

Adapun hasil dari Taqwa adalah bahagia di dua negeri (dunia dan akhirat).

Adapun selamat di dunia : Orang taqwa pasti terangkat derajatnya, harum nama dan sebutan dan memperoleh kecintaan dari manusia, karena orang taqwa dibesarkan oleh orang-orang kecil dan disegani orang-orang besar, dan orang berakal melihat bahwa sesungguhnya orang taqwa lebih utama untuk diberi kebaikan dan diperlakukan dengan baik

Adapun selamat di akhirat : Orang taqwa pasti selamat dari neraka dan mendapatkan kemenangan dengan masuk surga, cukuplah untuk kemuliaan orang bertaqwa sebuah Firman Allah :

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحۡسِنُونَ 

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.” (An-Nahl : 128)

Klik

× Ada yang dapat kami bantu?